انکدر

مطالب آموزشی انکدر encoder

تعریف و کاربرد انکودر قطعه ای که حرکت مکانیکی (خطی و دوررانی) را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند تا امکان استفاده از مشخصه های دیگر سیگنال بوجود آید. به عدبارت ساده تر انکودر وسیله ای است برای تبدیل حرکت خطی یا دورانی به سیگنال دیجیتالی 0 یا 1 . برخی انکودرها خروجی آنالوگ 0 تا 10 ولت و یا 4 تا 20 میلی آمپر دارند. انکودر در اتوماسیون صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار با اهمیت است و عموما در صنایع بسته بندی و دستگاه های صنعتی که نیاز به اندازه گیری سرعت و موقعیت است از انکودر های مختلف استفاده می گردد. مثال دیگر کاربرد انکودرها در سرو موتور ها  است که خروجی انکودر به اینورتر مخصوص سرو انتقال می یابد. انواع انکودر انکودر ها را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد از لحاظ ساختمان: انکودر های خطی -  انکودر های چرخشی و یا... بیشتر بخوانید