پیچ بالسکرو

برای خرید پیچ و مهره بال اسکرو کلیک کنید.

مطالب آموزشی بالسکرو و لیدسکرو

بال اسکرو  HIWIN بال اسکرو دارای یک پیچ بلند و مهره یک دست می باشد که باعث می شود حرکت چرخشی به حرکت خطی تبدیل شود و استفاده آن بیشتر در ماشین های دقیق و ماشین آلات صنعتی می باشد. شرکت های وین انواع متفاوتی از کانفیگ های بلبرینگ را برای برطرف کردن نیازهای مشتریان آماده می کند. پیش از اختراع بال اسکرو، از پیچ و مهره برای حرکت محور و میزها استفاده می شده، حرکت بین سطوح پیچ و مهر باعث خوردگی و لق شدن سیستم حرکتی می شد به همین سبب به فکر تغییر در نوع دنده پیچ و مهره افتادند و از سطوح مقطع مثلثی به جای پیچ و مهره که سطح مستطیلی و ذوزنقه داشتند استفاده شد. این نوع مهره و پیچ هم بعد از زمانی دچار اصطکاک می شدند و کارایی شان بر اثر سایش از بین می رفت. به منظور روان بودن این سیستم یک لقی بین پیچ و مهره باید ایجاد شود که باعث می شد سیستم خراب... بیشتر بخوانید