کوپلینگ

مطالب آموزشی کوپلینگ coupling

کوپلینگ قطعه ای است برای محور کردن موتور و شفت پمپ که حرکت دورانی موتور را به شفت پمپ انتقال داده و موجب چرخیدن شفت و پروانه می شود. کوپلینگ در موتور های سانتریفیوژ، پمپ های سانتریفیوژ و پمپ کلوز (pomp close)که شفت و موتور در حالت کسری جای گذاری شده اند مورد استفاده قرار گرفته و این دو را به هم وصل می کند. می بایست دقت نمود که موتور و شفت پمپ هم محور باشند و سپس از کوپلینگ استفاده کرد. استفاده از کوپلینگ های بی کیفیت موجب صدمه دیدن موتور یا انکودر می شود. انواع کوپلینگ کوپلینگ های solid یا ریجید کوپلینگ (Rigid): در زمان هم راستا بودن دو محور مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع خود به دو دسته تقسیم می شود: الف: دارای دو صفحه است که به وسیله ی پیچ و مهره به شفت پمپ و موتور متصل می گردد که کوپلینگ فلنج دار نامیده می شود. ب: دارای... بیشتر بخوانید