استپ موتور

برای خرید استپ موتور کلیک کنید.

مطالب آموزشی استپر موتور

استپر موتور چگونه کار می کند؟ موتور های پله ای نوعی از موتور های مخصوص هستند که بطور پلکانی (پله پله) در هر حرکت، زاویه ی مشخصی (step angle) را می پیمایند که این زاویه ی طی شده در هر پله، زاویه گام یا step angle نامیده می شود. این موتورها دارای استاتور دو فاز (2-phase) یا سه فاز (3-phase) و یا پنج فاز (5-phase)، و رتور آهنربای دائم (permanent magnet) که دندانه tooth و شیار slot دارد، می باشند. حرکت رتور، با اعمال یک پالس به سیم پیچ موتور عملی می شود. برای حرکت رتور به صورت گام به گام در یک سو، می بایست sequence  به صورت متوالی و رعایت اعمال پالس به سیم پیچ موتور صورت پذیرد. زاویه ی گام در موتور های پله ای دو ، سه و پنج فاز متفاوت است. در موتور های دو فاز 1.8 درجه ، در موتور های سه فاز 1.2 درجه و در موتور های پنج فاز 0.72 است. موتور... بیشتر بخوانید