PLC پی ال سی

مطالب آموزشی PLC پی ال سی

PLC چیست؟ نوعی کنترل کننده از خانواده کامپیوتر ها است که برنامه پذیر است و بیشتر در امور صنعتی  استفاده می شود. قابلیت دریافت سیگنال های متنوع دیجیتال یا آنالوگ از field و تبدیل به سیگنال های منطقی سیستم باینری برای cpu را دارد. سپس cpu بر اساس برنامه های ذخیره شده، دستورات را اجرا کرده و و به صورت سیگنال های منطقی به فرم آنالوگ یا دیجیتال برای تجهیزات خروجی یا عملگر ها ارسال می کند. PLC ها به دلیل سادگی در برنامه پذیری و امکان تغییر در سیستم کنترل توسط تغییر در نرم افزار کنترل، برای هدف های کنترلی و استفاده در محیط های صنعتی به کار می رود. مزیت های ذکر شده و همینطور امکان عیب یابی سریع، خرابی کمتر، امکان اجرای برنامه های پیجیده تر، امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستم ها، کوچکتر شدن اندازه سیستم کنترل و..... موجب حذف مدار های رله ای و... بیشتر بخوانید