ریل و واگن

برای خرید انواع ریل و واگن کلیک کنید.

مطالب آموزشی ریل و واگن (لینیر گاید)

لینیر گاید به منظور ساپورت یا یاتاقان کردن یا سوار کردن بار مکانیکی برای حرکت خطی، لینیر گاید و بلوک که با نام ریل و واگن هم شناخته می شود، استفاده می شود. با استفاده از از لینیر گاید می توان یک حرکت خطی تولید کرد. اصطکاک بین بار و بدنه در سیستم حرکت لینیر گاید از نوع غلطشی (rolling contact) است. سیستم های قدیمی که که برای حرکت خطی وجود داشت سیستم قدیمی سایشی یا  (traditional slides) بود که ضریب اصطکاک پایینی در حد 1/50 سیستم های قدیمی دارد ضمن اینکه بین ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی اختلاف کمی وجود دارد. به همین دلیل زمانی که بار حرکت می کند احتمال اینکه سایش و لغزش پیش بیاید وجود ندارد و حرکت فقط غلطشی است. به همین سبب است که در سرعت های کم به شرایط مناسبی برا رسیدن به دقت بالا به وجود می آید. برای خرید ریل و واگن و لینیر گاید در... بیشتر بخوانید