کارت رله

مطالب آموزشی کارت رله

قطعه الکتریکی است که توسط آن قطع و وصل انجام می شود. رله برد یا کارت رله برد الکترونیکی است که دارای تعداد زیادی رله می باشد. از آن در طراحی مدار های اتوماسیون استفاده می گردد. این قطعه علاوه بر قطع و وصل اتوماتیک و تحت کنترل، برای ایزولاسیون و جدا کردن قسمت فرمان از قسمت قدرت استفاده می شوند. انواع رله برد و کارت رله 4 کاناله، 8 کاناله و 12 کاناله و در ولتاژ های ۱۷ الی ۲۴ ولت  AC/DC و جریان ۱۰ آمپردارای رله OMRON و در دو نوع قابل تنظیم و فیکس(ثابت) وجود دارد. بیشتر بخوانید