کنترلر دما

مطالب آموزشی کنترلر دما (Temprature Controller)

کنترلر دما در بازه زمانی و در دمای مشخصی که ست پوینت نامیده میشود دما را کنترل می کنند. در کنترلر های ساده یک خروجی On و OFF وجود دارد که به ترموستات معروف است. در موارد پیشرفته که PID کنترلر نامیده می شوند می توان دما را به طور دقیقی کنترل کرد. در این نمونه ها امکان تعیین زمان برای رسیدن به دمای مشخص و تعیین شرایط برای کنترلر ها مانند هنگام باز شدن درب کوره و... وجود دارد. در انتخاب کنترلر به مواردی از جمله نحوه نصب، مجهز بودن به خروجی کامپیوتری، تعداد خروجی ها و نوع آن ها ، نوع ورودی (از لحاظ سنسور) مثل PT100 و ترموکوپل و......  می بایست توجه شود. بیشتر بخوانید