سرو موتور

برای خرید سروو موتور کلیک کنید.

مطالب آموزشی سرو موتور - servo motor

سرو موتور چیست؟ سرو موتور یکی از مدل های موتورهای الکتریکی است. سروو موتورها اینرسی (لختی) کمی دارند به همین دلیل امکان تغییر سرعت در کم ترین زمان ممکن، در آنها وجود دارد. به همین سبب است که این نوع موتورها، بیشتر از سایر موتورها کاربرد دارند. یک سیستم کنترل فیدبک وجود دارد که موقعیت دستگاه، قدرت و سرعت آن را تغییر می دهد. سیستم کنترل فیدبک (feedback) به سیستمی می گویند که با مقایسه و بررسی توابع کمیت کنترل شده و کمیت مرجع و با استفاده از اختلافشان به منظورکنترل ، رابطه ای مفروض را ما بین آن ها ایجاد می کند. نحوه عملکرد سروو موتور نحوه کار یک سروو موتور به سیگنال های دریافتی که از سیم کنترلی تعبیه شده در آن، به سروو موتور اعمال می گردد، بستگی دارد. هر سروو موتور، یک شفت (محور) خروجی دارد که این محور می تواند با دریافت مجموعه ای از... بیشتر بخوانید